İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİMİ

is-guvenligi-uzmaniProgramın Amacı

İşyerlerinde kullanılan her türlü araç , gereç ve ekipmandan kaynaklanabilecek  olası riskleri öngörmek ; bu risklerden korunma ve risklerin yönetimi konusunda bilgi sahibi olunması ; iş sağlığı ve güvenliği ve genel hukuk bilgisi ile işyerlerinde öne çıkan risk faktörlerini fiziksel, kimyasal , biyolojik ve psikososyal açıdan sınıflandırabilmeyi sağlayacak detaylı bilgi aktarımı hedeflenmiştir

İş Güvenliği Uzmanı Kimdir?

İş güvenliği uzmanı ; iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş,  iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip tüm mühendis , mimar , teknik eleman (teknik öğretmenler ile üniversitelerin fen ve fen-edebiyat fakülteleri fizik ve kimya bölümünden mezun olan fizikçi ve kimyagerler) ile iş sağlığı ve güvenliği bölümü (ön lisans ) mezunlarıdır.

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Programı ve Esaslar

Eğitim süresi toplam 220 saattir:  sırasıyla 90 saat uzaktan-90 saat örgün(yüzyüze)-40 saat uygulamalı eğitim (staj) den oluşmaktadır.

Programın esasları belirlenirken iş güvenliği uzmanı olarak bakanlıkça görevlendirilen mühendis, mimar ,  ve teknik elemanların çalışmalar sırasında karşılaşacakları iş kazaları ve meslek hastalıklarına yol açan etmenler ile bu etmenlerden  kaynaklanan çeşitli risk faktörlerinin tespiti ve bu risklerden korunma yöntemleri , iş sağlığı ve güvenliği ile işyeri bazında önlem politikaları konuları temellendirilmiştir.

Uzaktan Eğitim 

İş güvenliği uzmanlığı standart eğitim programının internet ortamında teorik, görsel ve işitsel derslerin verileceği toplam 90 saatlik kısmıdır.Uzaktan eğitimin 9 saatlik bölümü eşzamanlı  (senkron) eğitimdir.

Eşzamanlı Eğitim : Eğiticiler ile kursiyerlerin aynı zaman diliminde aynı sanal ortamda aynı ders kapsamında birarada olduğu eğitimdir.

Örgün eğitim
Toplam 90 saatlik örgün eğitim programıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenen esasa göre örgün eğitim 45 dakikalık ders 15 dakikalık dinlenme periyodlarından oluşmaktadır.

Uygulamalı (pratik) Eğitim

40 Saatlik zorunlu staj programıdır. En az bir iş güvenliği uzmanının bulunduğu firmada yapılır ve staj yapılacak firma iş güvenliği uzmanlığı  eğitim programına katılan kursiyer tarafından belirlenir.

İş Güvenliği Uzmanlığı Belge Sınıflandırması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca işyerinde yapılan asıl iş dikkate alınarak işyeri tehlike sınıfları  tespitine bağlı olarak İş güvenliği uzmanlık belgesi sınıfları şu şekilde belirlenmiştir :

1) (A) Sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ;
a.(B) Sınıfı  iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az 4 yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği sözleşmesiyle belgeleyen ve (A) Sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak (A) Sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,
b.İş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl teftiş yapmış mühendis , mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri , en az 5 yıl uzman olarak çalışmış Bakanlık iş sağlığı ve güvenliği uzmanları , iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği doktorası yapmış olan mühendis ,mimar veya teknik elemanlar ile Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde mühendis, mimar veya teknik eleman olarak en az 10 yıl görev yapmış olanlardan (A) sınıfı  iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara,
Bakanlıkça verilir.

2) (B) Sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ;
a.(C) Sınıfı ve iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az 3 yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesiyle belgeleyen ve (B) Sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak (B) Sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis , mimar veya teknik elemanlara,
b.İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği yüksek lisansı yapmış olan mühendis , mimar veya teknik elemanlardan (B) Sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara,
Bakanlıkça verilir.

3) (C) Sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ;
(C)  Sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (C ) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis , mimar veya teknik elemanlara,
Bakanlıkça verilir.
İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programının Konuları ve Ayrılan Süreler

No. DERSİN ADI DERS SAATİ
A B C
Yüz yüze Toplam Yüz yüze Toplam Yüz yüze Toplam
1 Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması 1 1 1 1 1 1
2 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi 1 1 1 1 2 3
3 İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü - 3 1 3 2 4
4 Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 1 1 1 1
5 Temel Hukuk - 1 - 1 - 2
6 İş Hukuku 2 4 2 4 3 5
7 Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği - 1 - 1 - 2
8 Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler - 1 1 2 1 3
9 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri 2 4 2 4 2 4
10 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları 1 1 1 2 1 2
11 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri 3 4 2 4 2 4
12 Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi 12 18 15 18 15 18
13 Çalışma Ortamı Gözetimi 1 2 1 2 1 2
14 İş Hijyeni 1 2 1 2 1 2
15 İşyeri Bina ve Eklentileri 1 2 1 2 1 2
16 Fiziksel Risk Etmenleri 6 9 6 9 4 9
17 Kimyasal Risk Etmenleri 6 12 4 8 4 8
18 Biyolojik Risk Etmenleri 1 4 1 4 1 2
19 Psikososyal Risk Etmenleri 1 4 1 4 1 2
20 Ergonomi 2 4 2 4 2 6
21 Korunma Politikaları 2 4 2 4 2 4
22 Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 3 4 3 6 2 3
23 Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği 2 6 3 6 3 6
24 Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve Güvenliği 2 4 2 4 3 6
25 Motorlu Araçlarda İş Sağlığı ve Güvenliği 2 3 2 3 1 2
26 El Aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 1 2 1 2 1 2
27 Bakım – Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 2 3 1 3 1 2
28 Yangın 3 6 3 6 5 10
29 Acil Durum Planları 2 4 2 4 2 4
30 Sağlık ve Güvenlik İşaretleri - 2 - 2 - 2
31 Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri 2 4 2 4 1 3
32 Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği 2 4 2 4 2 4
33 Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği 1 2 2 4 2 2
34 Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği - 1 - 1 - 1
35 Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 1 2 2 3
36 Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği 1 3 2 4 1 3
37 İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 6 12 3 8 2 6
38 Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 6 12 3 8 2 6
39 Kişisel Koruyucu Donanımlar 1 3 1 3 2 4
40 İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat ve Kullanımında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 3 2 5 2 4
41 İş Kazaları 3 6 3 6 3 6
42 Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları 1 2 1 3 1 3
43 İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler 1 2 1 2 1 2
44 Ağır ve Tehlikeli İşler - 1 - 1 - 1
45 Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları - 1 - 1 - 2
46 Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması - 1 - 1 - 1
47 Çalışma Hayatında Etik 1 2 1 2 1 2
48 Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi ve İletişim 1 2 2 3 2 3
49 Değerlendirme ve Son Test 1 1 1 1 1 1
TEORİK EĞİTİM TOPLAMI: 90 180 90 180 90 180
50 İşyerinde Pratik Uygulamalar - 40 - 40 - 40
GENEL TOPLAM: - 220 - 220 - 220

EĞİTİM SÜRESİ: 220 saat (90 saat uzaktan eğitim – 90 sınıf eğitimi – 40 saat uygulama)

EGE GÖKMEN İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi

1pop

İzmir Merkez Antalya Şube
Akdeniz Mah. Mimar Kemalettin Cad. Etiler Mah. Adnan Menderes Bulv.
No:11 Konak, İzmir Askeroğlu İş Merkezi 63/50
  Muratpaşa, Antalya